A Mevisz ESZTUS-HÁZ tervéről

A ház elnevezéséről
Andorka Eszter a Mevisz indulása óta fontos mozgatórugója volt a szervezet működésének. Jelen tervünk is legnagyobb elképzelései közé tartozott. Megvalósulása esetén be is költözött volna, azonban 2003. februárjában tragikusan meghalt. A házat eredetileg Bárka-háznak szerettük volna elnevezni, azonban ma már az ő emlékének szeretnénk szentelni.

Bevezetésként
Olyan közösség a Mevisz ESZTUS-HÁZ, amelyben mozgássérült és nem mozgássérült emberek élnek együtt. A mozgássérültek így megkapják a mindennapi életükhöz szükséges rendszeres segítséget. A közös otthon lehetőséget teremt arra is, hogy a sérültek családi jellegű közösségben, a sérültségük függvényében elérhető legnagyobb önállóságban éljenek, amelyre az 1998-as esélyegyenlőségi törvény alapján lehetőségük és joguk van. Ugyanakkor a segítők is a családnál kiterjedtebb, de hasonló melegségű közösségben élnének. A ház közössége bentlakó és bejáró mozgássérültekből, valamint bentlakó és külsős segítőkből áll.

Előtörténet
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Bárka csoportja 1989 óta foglalkozik mozgássérült emberek táboroztatásával, több éve működik személyisegítő-szolgálatunk.

Kezdetektől élt bennünk a Bárka-ház álma, melynek megvalósításával több helyszínen, többféle felállásban is próbálkoztunk már. Nemrég jött létre egy kis Bárka-ház "kezdemény" egy lakásban, ahol jelenleg egy mozgássérült és egy segítő él. A lakás működtetésében fontos szerepe van további néhány önkéntes rendszeres segítségének és a személyisegítő-szolgálatnak.

Az Esztus-ház tervei a közeljövőre
Előzetes egyeztetés szerint a Budapest-Kőbányai Evangélikus Gyülekezettel együttműködve alakítanánk ki a gyülekezet a VIII. kerületi Vajda Péter utcában lévő ingatlanán - rajta egy igen rossz műszaki állapotú, lebontandó épületegyüttessel - a házat, benne gyülekezeti kápolnával, és Mevisz-irodával. A hely megközelíthetőség, fizikai és társadalmi környezet szempontjából ideális, barátságos, kisléptékű lakónegyed.

Első lépésben egy négy segítőből és négy mozgássérültből álló közösséget szeretnénk létrehozni. Távolabbi terveink szerint további önkéntesek jelentkezésével az első házhoz két újabb, hasonló méretű épület kapcsolható. A házak egymás t természetesen segítve, de külön közösségként élnének.

Úgy tervezzük, hogy a Mevisz irodája már kezdetektől helyet kapna az épületben, így a mozgássérültek is be tudnának segíteni az iroda munkájába.

A segítőkről
A bentlakó segítő alapesetben dolgozik vagy tanul és délutántól reggelig részt vesz a ház életében: reggeliztet, fürdet, főz, takarít, személyi segítséget nyújt, stb.. A ház étkezési kiadásaiból arányosan veszi ki a részét, anyagi előnyének az tekinthető, hogy a lakhatásért nem fizet. A segítők egy része hosszabb távra, 5-6 évre kötelezi el magát a ház életében, mások (feltételezhetően diákok) egy-egy évre tesznek ígéretet. A bentlakó segítők (csakúgy, mint bentlakó mozgássérültek) lehetnek házaspárok, családok is.

A bejáró segítők nagy része önkéntes, akik hetente vagy kéthetente nyújtanak segítséget.

A "pótrokonok" önkéntes segítői feladatként egy-egy mozgássérültet havonta, kéthavonta hétvégére hazavisznek. Ez nagyon fontos egyrészt a mozgássérültek számára, hogy néha kilépjenek megszokott környezetükből, másrészt a segítőknek, hogy havonta legyen legalább egy olyan hétvége, amikor százszázalékosan kikapcsolódhatnak.

A sérültek
Előzetesen kidolgozott szempontrendszer alapján történik a sérültek bekerülése. Fontosnak tartjuk egyrészt, hogy az ESZTUS-HÁZ-ba való bekerülés hozzon minőségi javulást az illető életfeltételeiben, másrészt remélhető legyen, hogy jól be tud illeszkedni a közösségbe.

Természetesebb helyzetet teremt, ha a sérültek között is egyaránt vannak férfiak és nők, kisebb és nagyobb mértékben sérültek. Ez utóbbi azért is fontos, mert így egy-egy mozgássérült maga is vállalhat segítői szerepet súlyosabban sérült sorstársa életében.Nem zárkóznánk el az értelmileg is enyhén sérült lakók felvételétől. Az életkorokat illetően jó lenne, ha induláskor a 20 és 40 év közti korosztály dominálna.

Jó lenne, ha minden bentlakó és bejáró mozgássérültnek lenne munka- vagy tanulói jogviszonya. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy hosszú távon szeretnénk munkalehetőséget szervezni házon belül. Szeretnénk továbbá a bejáró sérülteknek ellátást is biztosítani.

A kivitelezés nagy anyagi terheket ró ránk, melynek teljesítéséhez meglévő forrásaink nem elegendőek. Különböző pályázatokból, valamint adományokból (jótékonysági alkalmak, magánszemélyek, cégek) igyekszünk a szükséges forrásokat előteremteni.

Amennyiben lehetősége van rá, kérjük, támogassa fenti terveink megvalósítását.
Köszönettel:

A MEVISZ elnöksége

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel/fax: (+36 1) 317 1671
E-mail: mevisz@mevisz.hu

Esztus-ház alszámlaszám: 11705008-20474045-00000000